December 4, 2022

Umowa najmu

  • skanlacja.pl
  • 10 lipca 2018
  • Comments Off
Umowa najmu

Każde działanie oparte na współpracy, powinno wiązać obie strony specjalnie sporządzoną umową, która określi wszystko to, do czego zobowiązują się obie strony. Umowy występują w przypadku zlecenia działań firmie zewnętrznej, umowy zawierane są przez pracodawców i pracowników ale również są bardzo ważne z punktu widzenia wynajmu lokali. Przygotowanie umowy jest istotne, bo podpis obu stron jest zgodą na zawarte w niej ustalenia i zasady. Umowa chroni mieszkanie i wynajmującego przed potencjalnymi szkodami, natomiast najmującego obowiązuje do użytkowania mieszkania zgodnie z przeznaczeniem.

Jak sporządzić umowę by była ważna?

Tak naprawdę umowa w dużej mierze zależy od właściciela mieszkania, bo to on ją sporządza, natomiast najemca ma się do niej dostosować. Niemniej jednak również i przyszły lokator może wnosić o dokonanie dodatkowych zapisów jak okres wypowiedzenia umowy, ilość lokatorów czy opis protokołu odbioru mieszkania oraz jego stanu. Umowa powinna chronić dwie strony przed nieuczciwością i nieodpowiednimi działaniami obu stron. Forma umowy nie jest ważna, ale zwyczajowo jest to zbiór punktów i podpunktów, które określają zasady wynajmu i najmu lokalu. Co powinno znaleźć się w umowie? Dane obydwu stron, czyli imię i nazwisko, adres zameldowania, numer telefonu oraz niekiedy adres mailowy. Kolejną ważną informacją, jest wysokość czynszu oraz opłat odprowadzanych do spółdzielni, koszty prądu czy internetu. Istotna jest też data, która będzie ostatnim dniem, w którym najmujący musi wpłacić wynajmującemu pieniądze za wynajem. Częstą formą zabezpieczenia właściciela mieszkania jest kaucja. Jest to kwota, często równająca się jednej racie czynszu, którą musi zapłacić przyszły lokator. Kaucja wchodzi w posiadanie właściciela na cały okres wynajmu, natomiast może powrócić do najmującego, lub też nie. Kaucja to rodzaj zabezpieczenia na wypadek szkód czy zniszczeń. Jeżeli takowe nastąpią, wtedy właściciel nie ma obowiązku oddawać kaucji. Gdyby umowa nie uwzględniała tego, co znajduje się w mieszkaniu, czy jakiej jest wartości, wtedy najemca może rościć swoje prawa w przypadku, gdy kaucja zostanie zatrzymana bezpodstawnie. Umowa chroni obie strony i jest bardzo ważnym dokumentem, który warto sporządzić nawet w przypadku wynajmu mieszkania znajomym czy rodzinie.

Poprzedni «
Następny »